YES, we mogen weer open!

Yes, we zijn weer geopend !

Wij kunnen niet wachten om u weer te mogen ontvangen in ons restaurant!
 • Bestellingen nemen we gewoon per tafel op, zoals u van ons gewend bent.
 • In het Grand Café lunchen of dineren mag alleen op reservering, echter is reserveren bij de deur ook mogelijk.
 • Wij hanteren 1.5 meter tussen de tafels, we hebben ook schermen om extra afstand te kunnen creëren
 • Wij gaan er vanuit dat onze gasten zelf hun verantwoordelijkheid nemen door  niet te komen indien er corona gerelateerde gezondheidsklachten zijn.
 • Onze gastdame/heer zal bij het placeren van de gasten een aantal vragen
  stellen voordat plaatsgenomen kan worden.
Reserveren kan telefonisch op telefoonnummer 0524-524419
U kunt op dit moment niet online reserveren

Uiteraard gaan wij werken volgens het protocol wat ons is opgelegd.

 • Een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel)
 • Bezoekers moeten reserveren
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijk huishouding vormen en tweetallen. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.)
 • In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en gast wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert

Terrassen

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden). Voordat u kunt plaats nemen vindt er een checkgesprek plaats.

Evenals in de publieke ruimte vindt handhaving van de 1,5 meter plaats vanaf drie personen. In dit geval gebeurt deze handhaving primair door de locatie-eigenaar. Dit laatste is ook van toepassing in de binnenruimte van horecagelegenheden.

 

Reserveer direct